wtorek, 28 kwietnia 2015

Dni Przyjaciół Lasu

W dniach 22-23 kwietnia wraz z przedszkolakami z PM nr 231 Biblioteka obchodziła Dni Przyjaciół Lasu. Z tej okazji dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowały występy artystyczno-literackie w oparciu o wiersze polskich poetów, m. in. Stanisława Jachowicza, Juliana Tuwima, Doroty Gellner. Dzieci uczyły się wzajemnie jak należy zachowywać się w lesie, co nam wolno, a czego nie oraz, że w żadnym wypadku w lesie nie wolno śmiecić. Było więc nie tylko miło i wesoło, ale i poważnie. Dzieci z tego przedszkola są bardzo zaangażowane w działania ekologiczne, dlatego też otrzymały dyplom od Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Serdecznie gratulujemy!

czwartek, 16 kwietnia 2015


100-lecie Bałut

Z okazji 100-lecia przyłączenia Bałut do Łodzi dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej UŁ wygłosiła prelekcję pt.: O Bałutach, których już nie ma. Historia łódzkiej dzielnicy. Czytelnicy, którzy przybyli bardzo licznie mieli możliwość poznania lub przypomnienia sobie historii swojej dzielnicy, obejrzenia starych fotografii na slajdach, wysłuchania wspomnień pisarzy, publicystów i innych mieszkańców Bałut. Prelegentka pokazała również pozostałości dawnych lat, które przetrwały do dziś. Podczas barwnych opowieści przybliżyła nam atmosferę i klimat dawnych Bałut, które obrosły w liczne legendy i stereotypy.
 Serdecznie dziękujemy prelegentce oraz czytelnikom za tak liczne przybycie.

PROJEKT STAWIAM NA ZDROWIE

15 kwietnia odbyły się warsztaty pt. Asertywność wobec uzależnień w ramach projektu Stawiam na Zdrowie, które skierowane były do  uczniów VI kl. SP nr 184. Anna Mazur przybliżyła znane wszystkim, lecz nie do końca rozumiane pojęcia uzależnień i asertywności, a podczas ćwiczeń uczniowie mieli możliwość szerzej zastanowić się nad tym kiedy umiemy, a kiedy nie umiemy odmówić, jak czujemy się odmawiając i jakie są reakcje naszego organizmu na odmawianie. Młodzież żywo brała udział w dyskusji i wymyślonych scenkach związanych z tematem. Miejmy nadzieję, że nigdy nie spotkają się z takimi sytuacjami, a jeśli tak, to będą wiedzieli jak się zachować.