czwartek, 16 kwietnia 2015

100-lecie Bałut

Z okazji 100-lecia przyłączenia Bałut do Łodzi dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej UŁ wygłosiła prelekcję pt.: O Bałutach, których już nie ma. Historia łódzkiej dzielnicy. Czytelnicy, którzy przybyli bardzo licznie mieli możliwość poznania lub przypomnienia sobie historii swojej dzielnicy, obejrzenia starych fotografii na slajdach, wysłuchania wspomnień pisarzy, publicystów i innych mieszkańców Bałut. Prelegentka pokazała również pozostałości dawnych lat, które przetrwały do dziś. Podczas barwnych opowieści przybliżyła nam atmosferę i klimat dawnych Bałut, które obrosły w liczne legendy i stereotypy.
 Serdecznie dziękujemy prelegentce oraz czytelnikom za tak liczne przybycie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz